• 10
  • 07
  • 09
  • 08
  • 06
  • 05
  • 04
  • 03
  • 02
  • 01

Projekt "e-Szkolenia. Kompetencje ICT w usługach rozwojowych" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego